Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sóng Việt, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sóng Việt trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

 

+ Thư mời, nội dung chương trình và giấy ủy quyền: link tải về => TẠI ĐÂY

 

+ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019: link tải về => TẠI ĐÂY

 

Khai trương phú quốc