# Vị trí tuyển dụng Chức vụ Số lượng Bộ phận
1 NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ  Nhân viên 2 Kế Toán Ứng tuyển
1 CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ DỰ ÁN Nhân viên 2 Đầu tư và Phát Triển Ứng tuyển
1 Nhân viên kế toán (bộ phận ngoại tệ) Nhân viên 5 Bộ phận Ngoại Tệ Ứng tuyển
1 Nhân viên Phụ trách Thương hiệu Nhượng quyền Nhân Viên 5 Phòng Đầu tư và Phát Triển Ứng tuyển
1 Nhân Viên Nghiên Cứu Đầu tư & Phát Triển Nhân viên 5 Phòng Dự án và Phát Triển Ứng tuyển
1 Nhân Viên Thu Đổi Ngoại Tệ Nhân viên 5 Bộ phận Ngoại tệ Ứng tuyển
1 Nhân Viên Kinh Doanh Nhân viên 5 Dịch vụ xe Sóng Việt Ứng tuyển
1 NV Bếp chính nhà Hàng Confetti Tân Sơn Nhất  Nhân viên 5 Nhà hàng Confetti Ứng tuyển
1 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUẢNG CÁO Nhân Viên 5 Quảng Cáo - Kinh Doanh - Marketing Ứng tuyển
1 Nv phục vụ Nhân Viên 5 Nhà Hàng Confetti Ứng tuyển
1 Nv bán hàng Nhân viên 5 Bán Hàng Ứng tuyển
1 Nhân Viên Dịch Vụ Viễn Thông Nhân Viên 5 Dịch Vụ Viễn Thông Ứng tuyển