# Vị trí tuyển dụng Chức vụ Số lượng Bộ phận
1 NHÂN VIÊN THU ĐỔI NGOẠI TỆ Nhân viên 5 Bộ phận Ngoại tệ Ứng tuyển