# Vị trí tuyển dụng Chức vụ Số lượng Bộ phận
1 Nhân Viên Kỹ Thuật Thi Công Nhân Viên 5 Kinh Doanh - Quảng Cáo Ứng tuyển
1 Nhân Viên Kinh Doanh Nhân viên 5 Dịch vụ xe Sóng Việt Ứng tuyển
1 Nhân viên Thanh tra Nhân viên 5 Bộ phận Dịch vụ xe Sóng Việt Ứng tuyển
1 NV Kinh Doanh Marketing Nhân viên 5 Bộ phận Dịch vụ xe Sóng Việt Ứng tuyển
1 Nhân Viên IT Phần mềm Nhân viên 5 Bộ phận Dịch vụ xe Ứng tuyển
1 Nhân Viên Nghiên Cứu, Đầu Tư Và Phát Triển  Nhân Viên 5 Dự án và Phát triển Ứng tuyển
1 NV Bếp chính nhà Hàng Confetti Tân Sơn Nhất  Nhân viên 5 Nhà hàng Confetti Ứng tuyển
1 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH QUẢNG CÁO Nhân Viên 5 Quảng Cáo - Kinh Doanh - Marketing Ứng tuyển
1 Nv phục vụ Nhân Viên 5 Nhà Hàng Confetti Ứng tuyển
1 Nv bán hàng Nhân viên 5 Bán Hàng Ứng tuyển
1 Nv thu đổi ngoại tệ Nhân Viên 5 Thu Đổi Ngoại Tệ Ứng tuyển
1 Nhân Viên Dịch Vụ Viễn Thông Nhân Viên 5 Dịch Vụ Viễn Thông Ứng tuyển
1 Nhân Viên Booker Nhân viên 5 Vé máy bay Ứng tuyển