# Vị trí tuyển dụng Chức vụ Số lượng Bộ phận
1 Nhân viên phục vụ Nhân Viên 5 Nhà Hàng Confetti Ứng tuyển
1 Nhân viên bán hàng Nhân viên 5 Bán Hàng Ứng tuyển
1 Nhân viên thu đổi ngoại tệ Nhân Viên 5 Thu Đổi Ngoại Tệ Ứng tuyển
1 Nhân Viên Dịch Vụ Viễn Thông Nhân Viên 5 Dịch Vụ Viễn Thông Ứng tuyển
1 Nhân Viên Booker Nhân viên 5 Vé máy bay Ứng tuyển