# Vị trí tuyển dụng Chức vụ Số lượng Bộ phận
1 Nhân viên bán hàng tại Sân bay Tân Sơn Nhất Nhân viên 5 Bán hàng Ứng tuyển
1 NHÂN VIÊN THU ĐỔI NGOẠI TỆ Nhân viên 5 Bộ phận Ngoại tệ Ứng tuyển
1 Nhân viên Bếp chính nhà hàng Confetti Tân Sơn Nhất  Nhân viên 5 Nhà hàng Confetti Ứng tuyển