CÔNG TY CỔ PHẦN SÓNG VIỆT

 

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Điện thoại: (84-28) 3811 9988

- Fax: (84-28) 3811 9988

- Email: info@songviet.com.vn