CÔNG TY CỔ PHẦN SÓNG VIỆT

 

Địa chỉ: 72-74 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: (84-28) 3811 9988

- Fax: (84-28) 3811 9988

- Email: info@songviet.com.vn