Về ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Văn bản thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: tại đây

Khai trương phú quốc