Năm 2019, xây dựng ngành bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, hiện đại

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt năm 2019 "Xây dựng ngành hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân".

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng

Năm 2018, ngành bảo hiểm xã hội hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Ước tính số người tham gia bảo hiểm xã hội trong cả nước đã đạt trên 14,7 triệu người, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BH thất nghiệp đạt trên 12,6 triệu người, chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi; đặc biệt, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tiếp tục có sự tăng trưởng và đã đạt độ bao phủ 88,5% dân số với trên 83,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, vượt 3,3% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Thông tin quan trọng trên được đưa ra tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 01/2019 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức ngày 14/01/2019. Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam dự và chủ trì Hội nghị.

Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Đào Việt Ánh nhấn mạnh, năm 2019, xây dựng Ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân. Ảnh: BHXHVN. 

Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2018, ngành bảo hiểm xã hội xác định mục tiêu xây dựng ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là một trong những chủ đề trọng tâm và xuyên suốt.

Toàn Ngành bảo hiểm xã hội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các mảng hoạt động nghiệp vụ của Ngành.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, bảo hiểm xã hội Việt Nam thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính trong các lĩnh vực của Ngành; đến nay đã cắt giảm xuống còn 28 thủ tục. Nhiều thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian giải quyết.

Việc cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định, tất cả các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai tại trụ sở bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, bảo hiểm xã hội cấp huyện; thực hiện công bố công khai danh mục các thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trang tin điện tử của bảo hiểm xã hội các tỉnh.

Đồng thời, cập nhật lên cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận, thuận tiện khi cần giải quyết công việc.

Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo 03 hình thức: qua bộ phận "Một cửa" tại trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội, qua giao dịch điện tử (doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 07 ngày/tuần) và qua dịch vụ bưu chính công ích (doanh nghiệp không phải trả phí).

Qua đó, đã giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người lao động khi tham gia giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Hệ thống công nghệ thông tin của bảo hiểm xã hội được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả các cơ sở y tế; triển khai thực hiện giao dịch điện tử trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiện có 19 dịch vụ với tổng số hồ sơ điện tử được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 47,72 triệu hồ sơ.

Xây dựng, đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm nghiệp vụ với mục tiêu tin học hóa toàn diện hoạt động nghiệp vụ của Ngành thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội trên môi trường mạng, nâng cao năng lực hiệu quả phục vụ người dân và đơn vị sử dụng lao động.

Đặc biệt trong đó, Hệ thống Thông tin giám định bảo hiểm y tế của Ngành đã kết nối tới hơn 12.000 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ tuyến xã đến Trung ương trên phạm vi toàn quốc (gần 100%), tiếp nhận hồ sơ khám chữa bệnh điện tử đề nghị thanh toán của hàng triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tỷ lệ liên thông dữ liệu hàng tháng đạt trên 95%.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn chủ động tiếp nhận mọi thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống, từ đó kịp thời có những điều chỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Ngày càng nhiều người dân hài lòng và tin vào chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ảnh: BHXHVN. 

Hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm 2018, công tác cấp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế tiếp tục đạt nhiều thành tựu.

Thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, sau hơn 02 năm triển khai, năm 2018, bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cơ bản hoàn thành công tác bàn giao sổ bảo hiểm xã hội toàn bộ trên 14 triệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội.

Người lao động có thể chủ động nắm bắt việc thực hiện bảo hiểm xã hội của bản thân mình đồng thời tích cực, chủ động hơn trong việc giám sát thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của mình về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rà soát, chuẩn hóa và quản lý tập trung dữ liệu về quá trình tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội của trên 14 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội.

Trên cơ sở dữ liệu thông tin có được từ quá trình nỗ lực, rà soát kê khai thông tin về hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đồng bộ với dữ liệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội, chuẩn hóa thông tin để cấp mã số bảo hiểm xã hội duy nhất và thẻ bảo hiểm y tế của người dân được cấp theo mã số bảo hiểm xã hội sẽ giúp người dân không phải đổi lại thẻ như các năm trước.

Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng kho dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội; là nền tảng tiến tới việc cấp và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người dân, qua đó giảm khối lượng lớn công việc và nguồn kinh phí cho việc in, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế hàng năm.

Việc bàn giao sổ bảo hiểm xã hội mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực: Người lao động chủ động hơn trong việc quản lý quá trình đóng - hưởng của bản thân; tham gia giám sát việc người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội cho mình; người sử dụng lao động tiết kiệm được chi phí, thời gian và nhân lực làm công tác quản lý sổ bảo hiểm xã hội…

Năm 2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Năm 2018, Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục phát triển như tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á lần thứ 35 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (tháng 9/2018), bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trong lần thứ 03 đảm nhận cương vị Chủ tịch ASSA.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh, năm 2019, với mục tiêu “Xây dựng Ngành bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân”; đặc biệt là việc triển khai nhiều quy định mới của chính sách, hướng tới một hệ thống an sinh xã hội quốc gia bền vững, hơn lúc nào hết, công tác truyền thông bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng đứng trước những yêu cầu mới.

Ngành bảo hiểm xã hội đặt ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 như việc tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân.

Tăng cường quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn, chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác quản lý mua sắm, sử dụng và thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế đối, sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và bảo đảm tốt nhất quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế…

Nguồn: Internet

Hình ảnh: Internet

Biên tập: Di Di

 

 

Khai trương phú quốc