NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ 

 

Mô tả chi tiết công việc

 • Quản lý lưu trữ các chứng từ, dữ liệu hợp lệ liên quan đến công nợ khách hàng, đối tác cũng như công nợ nội bộ liên quan đến đội xe.
 • Lập, theo dõi, thu hồi các văn bản, biên bản, công văn, thông báo có liên quan đến công nợ đội xe.
 • Cập nhật, nhập liệu kịp thời các khoản công nợ phát sinh từ booking tổng đài, quầy dịch vụ, khách lẻ hoặc khách hàng đối tác thanh toán ngay bằng tiền mặt/chuyển khoản.
 • Gửi mail báo cáo về các khoản thu bằng tiền mặt/chuyển khoản và tình hình công nợ phát sinh cũng như tình hình thu hồi công nợ hàng ngày.
 • Lập lịch thu hồi công nợ khách hàng đối tác.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Lưu trữ, hồ sơ chứng từ theo quy định.
 • Các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận hoặc người được trưởng bộ phận ủy quyền.

Yêu cầu:

 • Ứng viên tốt nghiệp từ cao đẳng/đại học
 • Tuổi: Từ 23-30
 • Giới tính: Nam/nữ

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

 • Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận tỉ mỉ trong công việc
 • Sử dụng tốt tin học văn phòng
 • Kinh nghiệm làm việc: 6 tháng – 1 năm.

 

 • * Giới hạn chỉ được tải lên file .pdf