Nhân viên Phụ trách Thương hiệu Nhượng quyền

I. THÔNG TIN CÔNG VIỆC

 • Chức danh công việc: Nhân viên Phụ trách Thương hiệu Nhượng quyền
 • Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Sóng Việt
 • Nơi làm việc: Văn phòng Hội sở

II. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

 • Tìm kiếm, lựa chọn các thương hiệu nhượng quyền phù hợp theo kế hoạch kinh doanh của công ty.
 • Lên kế hoạch quy trình, thủ tục mua lại các thương hiệu nhượng quyền.
 • Liên hệ, đàm phán với các nhà cung cấp thương hiệu nhượng quyền.
 • Thực hiện những nhiệm vụ khác do Công ty phân công

III. CÔNG VIỆC PHẢI LÀM & TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC

Công việc chính (70%):

+ Nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, các thương hiệu nhượng quyền dựa trên mục đích kinh doanh của công ty.

+ Đánh giá, xác định tính khả thi và đưa ra các lựa chọn về thương hiệu nhượng quyền phù hợp với sự phát triển kinh doanh của công ty

+ Tham vấn, trình bày thuyết phục Ban Tổng giám đốc về việc lựa chọn các thương hiệu nhượng quyền: đánh giá ưu, nhước điểm của thương hiệu.

+ Lập kế hoạch chi tiết về việc mua lại các thương hiệu nhượng quyền.

+ Tìm hiểu quy trình, thủ tục pháp lý cần thiết để mở các cửa hàng nhượng quyền.

+ Liên hệ các nhà cung cấp thương hiệu nhượng quyền để trao đổi, đàm phán về việc mua lại thương hiệu.

+ Kết hợp với các bộ phận liên quân và hỗ trợ công ty ký kết hợp đồng với nhà cung cấp.

+ Khảo sát, đưa ra các phương án sử dụng mặt bằng cho việc mở cửa hàng thương hiệu nhượng quyền.

+ Hỗ trợ tham vấn cho bộ phận HCNS trong việc tuyển dụng, bố trí những vị trí công việc mới cho cửa hảng nhượng quyền.

+ Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp trên phụ trách trực tiếp hoặc của Ban Tổng giám đốc.

Công tác báo cáo (30%):

Lập báo cáo định kỳ tuần, tháng. quý gửi Trưởng bộ phận và ban Tổng giám đốc theo hướng dẫn

YÊU CẦU:

 • Trình độ học vấn, chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, kinh tế, Luật,....

Tiếng Anh giao tiếp tốt: ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TOEIC, IELTS,...

 • Kĩ năng:

Phân tích, nghiên cứu thị trường.

Làm việc nhóm.

Tin học văn phòng thành thạo.

Giao tiếp, đàm phán với khách hàng.

 • Kinh nghiệm:

Từ 1 năm ở vị trí tương đương.

 • * Giới hạn chỉ được tải lên file .pdf