Báo cáo: Việt Nam giàu lên nhanh nhất thế giới

Việt Nam là quốc gia có tốc độ thịnh vượng lên nhanh nhất trên thế giới trong một thập niên qua, theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường New World Wealth. Nguyên nhân chính của sự tăng trưởng nhanh chóng này là vì Việt Nam nổi lên trở thành trung tâm công xưởng mới của thế giới, theo báo cáo mới được Visual Capitalist đưa ra từ việc tổng hợp các dữ liệu của New World Wealth.

Mức độ giàu lên của Việt Nam tăng 210% trong 10 năm kể từ 2007, và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ như vậy trong 10 năm tiếp theo. Vẫn theo báo cáo Wealth Report của công ty tư vấn bất động sản Knight Frank có trụ sở Anh vừa công bố tháng 2 năm nay, trong thập niên qua, số những người siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh hơn so với bất kỳ nền kinh tế nào trên thế giới. Việt Nam hiện có 200 cá nhân thuộc thành phần siêu giàu và dự đoán sẽ vẫn dẫn đầu thế giới về sự gia tăng số người siêu giàu với mức tăng 170% lên tổng số 540 người vào năm 2026. Tuy nhiên đi kèm với sự gia tăng nhanh chóng của số người siêu giàu, khoảng cách giàu nghèo cũng tăng mạnh và đang đe dọa đến sự ổn định của Việt Nam.