TVC Song Viet Full Logo

CÔNG TY CỔ PHẦN SÓNG VIỆT (SONG VIET CORPORATION) là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không tại hầu hết các sân bay nội địa và quốc tế tại Việt Nam, đồng thời phát triển trong lĩnh vực đầu tư tài chính và kinh doanh dự án bất động sản.Trải qua gần 10 năm hoạt động, Sóng Việt đã và đang không ngừng phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh tại Hệ thống Sân bay trên khắp cả nước. Đến nay, Sóng Việt đang sở hữu Trung tâm kinh doanh tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất – TP. Hồ Chí Minh và bảy Chi nhánh tại Hệ thống Sân bay toàn quốc với các lĩnh vực kinh doanh trọng điểm:

Kinh doanh bán lẻ - Đổi ngoại tệ

Dịch vụ vận chuyển hành khách

Quảng cáo - Tổ chức sự kiện

Hệ thống nhà hàng Confetti

Bất động sản Đầu tư tài chính