Đại hội cổ đông thường niên – Công ty Cổ phần Sóng Việt

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm của Công ty Cổ phần Sóng Việt (Song Viet Corporation) đã được tổ chức long trọng theo đúng trình tự, thủ tục và luật định với sự tham dự của nhiều quý vị đại biểu và khách mời.
 

Dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch gồm các ông: Hà Thanh Hùng – CT.HĐQT và ông Ôn Đường – P.TGĐ thường trực, Đại hội đã tiến hành xem xét và thông qua các nội dung:
1. Báo cáo kết quả hoạt động KD năm cũ và Kế hoạch kinh doanh năm mới cũng như ước kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh sáu tháng đầu năm mới.
2. Báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm cũ.